EFT BADANIA NAUKOWE

Przeprowadzono wiele badań klinicznych, które potwierdzają skuteczność EFT. Głównie są to badania przeprowadzone za granicą. Zapewne wynika to z faktu, iż w Polsce ciągle jest to jeszcze mało znana metoda. Poniżej znajduje się opis badań przeprowadzonych podczas 4-tygodniowego stosowania EFT na zespół lęku uogólnionego. Klient odbył 12 sesji EFT. Jedynym zastosowanym leczeniem było stymulowanie punktów akupresurowych podczas prowokowania lękotwórczymi wyobrażeniami. Dane pochodzą z tzw. South American Study - zakrojonego na szeroką skalę badania nad EnergoPsychologią, które przeprowadzane było na przestrzeni 14 lat w 11 klinikach w Ameryce Południowej i w którym wzięło udział 31,400 pacjentów.

Dyskusja Podczas gdy częstotliwość fal zmieniała się w stronę normalnego poziomu (z czerwonego na niebieski) w środkowej i przedniej części mózgu, symptomy zespołu lęku uogólnionego zmniejszyły się pod względem intensywności i częstości. Podobne obrazy i redukcja symptomów były również typowe dla innych pacjentów z zespołem lęku uogólnionego, którzy otrzymali leczenie EFT. Pacjenci w tym samym badaniu w Ameryce Południowej, którzy zostali poddani leczeniu standardowymi metodami terapii, jak Terapia Poznawcza połączona z farmakologią (w niektórych przypadkach), uzyskali podobne wyniki w tomografii. Jednak wymagało to znacznie większej ilości sesji. A co ważniejsze, badanie kontrolne przeprowadzone w rok po zastosowanych terapiach wykazało, że fale mózgowe pacjentów Terapii Poznawczej wróciły w wielu przypadkach do stanu z przed leczenia, natomiast u pacjentów EFT tak się nie stało. Interesującym wynikiem z tego badania było porównanie wyników pacjentów, którzy otrzymali leczenie antylękowymi lekarstwami i pacjentów, którzy poddani zostali leczeniu EFT. Obydwie grupy pacjentów doświadczyły zredukowania symptomów zespołu lękowego. Jednak tomografia pacjentów zażywających lekarstwa nie wykazała zauważalnej zmiany w falach mózgowych, mimo, że symptomy były zredukowane podczas brania lekarstwa. Wskazuje to na to, że lekarstwo znosiło symptomy, ale nie miało wpływu na, będące podłożem problemu, zaburzenia fal mózgowych.

Hipotezy Pierwsze wnioski wyciągnięte z tomograficznego badania mózgu w niniejszym badaniu, dają podstawy do sformułowania następującej hipotezy: Stymulowanie specyficznych elektrycznie wrażliwych punktów na skórze z równoczesnym wzbudzaniem prowokujących lęk obrazów, zmienia neurologiczne połączenia z ciałem migdałowatym i innymi strukturami mózgu w sposób, który redukuje lękową reakcję na dany obraz. Ta hipoteza jest również podparta trzema empirycznie sprawdzonymi prawami: Wzbudzanie w umyśle niepokojących obrazów lub wspomnień, czyni mózg czasowo podatnym na interwencje, które mają wpływ na aktywujące stres obwody w ciele migdałowatym i innych strukturach mózgu - pamięć może być więc zmieniona zanim znowu zostanie zachowana (plastyczność neuronalna - Joseph LeDoux) Badania przeprowadzone w Harvard Medical School pokazało, że stymulowanie specyficznych punktów akupunkturowych może wysyłać sygnały, które deaktywują jądro migdałowate, hipokamp i inne obszary mózgu zaangażowane w doświadczenia strachu i bólu (Hui, K.K.S. i zespół, 2000, Human Brain Mapping. 9(1), 13-25.). Fale mózgowe charakterystyczne dla zespołu lęku uogólnionego, jak i innych zaburzeń emocjonalnych i psychicznych zostały zidentyfikowane, i przynajmniej jedno wstępne badanie sugeruje, że stymulowanie punktów akupunkturowych podczas wzbudzania obrazów wywołujących lęk, zmienia te fale Wszystkie powyższe prawa potwierdzają tezę, że stymulowanie odpowiednich elektrycznie wrażliwych punktów podczas wzbudzania lękotwórczych obrazów wysyła sygnały, które normalizują zaburzone fale mózgowe. Powyższa hipoteza jest postawiona w bardzo redukcjonistyczny sposób. Jednakże nie wyklucza ona emocjonalnych, poznawczych i duchowych korelatów procesów, które mogą być opisane w terminologii neurologicznej. W rzeczywistości, interwencja dokonana w którymkolwiek z tych obszarów, może mieć wpływ na wszystkie pozostałe.

Tłumaczenie: Katarzyna Dodd
Źródło: www.innersource.net/ep/articlespublished/neurological-foundations.html